Vnitřní Muž a Vnitřní Žena

Každý z nás má v sobě část mužskou a část ženskou, to nehledě na to, jaké je naše pohlaví. Chcete-li, v našem v podvědomí (nevědomí) se nachází aminus a anima.

Vnitřní muž a vnitřní žena se projevují různými způsoby. Oba disponují dovednostmi a kvalitami, které v malé nebo velké míře používáme. Od pradávna  jsou přiřazeny ženskému a mužskému pricipu určité vlastnosti a znaky.

Můžeme si je představit jako osoby žijící v našem vnitřním světě. Rozdělením těla na pravou a levou část, získáme ještě lepší příklad. Pravá část je mužská, je spojena s vedením, ochranou, bojem, reálným myšlením. Levá část je ženská a je spojena s intuicí, emocemi, mateřskou a empatickou stránkou (uvádím zde příklady). Všichni máme tyto části individuálně nastaveny, a proto se jejich chování projevuje u každého jinak.

Jak funguje jejich vztah? V ideálním případě jsou si rovnocenní partneři a přináší do života svých 50%. Mnohokrát se ale stává, že spolu nemluví a nespolupracují (možná se ani neznají). Přitom jeden bez druhého nemohou dosáhnout tolik očekávané vyrovnanosti. Náš život tím přichází o rovnováhu a je složitější se v něm vyznat. Díky komunikaci a porozumění se jejich vztah zlepšuje a vyjasňují se i naše pocity.

Naše nastavení je utvářeno na základě prožitků získaných, ale i zděděných. Reakce na podněty ovlivňují náš život na každém kroku. Klademe si otázky, jak máme nejlépe reagovat? Co je pro nás nejlepší? Proč se děje to a to?

Uvědoměním si ženské a mužské síly se dají tyto reakce (situace) velice dobře řešit. A aby došlo k posunu (změně), je potřeba se s nimi spojit. Pochopení jejich soužití a chování je velkým skokem k lepšímu prožívání (ne přežívání).

Začněte se seznamovat s jejich nápady, starostmi i radostmi. Objevujte skryté hodnoty, schopnosti a sílu.

Váš život se začne měnit a přetvářet v harmonický celek. Podpořením jejich podstaty a jejich kvalit se uzdravuje tělo i duše.

Seminář/Workshop Vnitřní Muž Vnitřní Žena

Termín Plzeň  :     950Kč  10:00 – 18:00  Atelier Spiritualita 

Termín Bradlec Láskov :     950Kč  10:00 – 18:00 Denní Lázně Láskov

rezervace na info@heeren.cz, sms 777 260 628

Jednodenní workshop pro všechny ( ženy, muže, páry), kteří se chtějí spojit s vnitřním nastavením. Podívat se na sebe a do sebe. Otevřít cestu k větší sebelásce a podpořit  kvality, které v nás jsou.

Každý z nás má v sobě část mužskou a část ženskou, to nehledě na to, jaké je naše pohlaví. Vnímat jejich soužití a chování, je velkým skokem k lepšímu prožívání. A aby došlo k posunu (změně), je důležité spojit se s nimi.

Workshop je příležitostí :

Zastavit se a nahlédnout do vniřního světa

Objevit své kvality

Pochopit svou sílu

Spojit se s intimitou

Podívat se na vztahy a sebelásku

Zažijete setkání s vnitřním mužem a vnitřní ženou

Naučíte se je vnímat

Vyslechnete jejich potřeby

co se dozvíte: 

kdo je vnitřní muž a vnitřní žena

jak se projevují a jak je vnímat

jak spolu komunikují a jaké jsou jejich kvality

k čemu je to dobré:

vnitřní uvolnění

zlepšení osobních vztahů

přijetí sebe sama

navrácení intimity a radosti

Více o Vnitřním Muži a Vnitřní Ženě zjistíte i v terapeutické masáži.